Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse

Skapad 2018-01-23 14:46 i Båtsmans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Lek och rörelse Vi har sett att barnen har behov att springa och röra sig.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi ser att våra barn har stort behov av  att röra sig på olika sätt.  Barnen vill gärna utmana sig själva i att träna sin kropp motoriskt genom att bygga ihop stolar som de balanserar på,  klättrar på rutschkanan på olika sätt under, över, gör tunnlar mm.   

Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Normer och värden:

 • Att barnen visar hänsyn och respekterar varandra.

Utveckling och lärande:

 • Att utveckla barnens motorik såsom koordinationsförmåga och balans.
 • Öka deras kunskaper om kroppsdelar och kroppsuppfattning.
 • Genom leken skapa trygghet så att barnen kan få lust och nyfikenhet att våga pröva.

Barns inflytande:

 • Låta barnen få inflytande över innehållet i aktiviteter.

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Till sin hjälp kan man använda följande ord för att formulera egna kriterier för måluppfyllelse.  

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Inför olika nya aktiviteter kommer någon av våra vänner och berättar, visar etc.

Vi dokumenterar i barnens lärloggar, på bloggen, vi sätter upp på väggen där barnen får möjlighet att reflektera tillsammans.

Normer och värden:

Vi arbetar i alla aktiviteter mot att barnen skall visa hänsyn och respekt mot varandra, uppmuntra dem att hjälpa varandra, vänta på sin tur.  

Utveckling och lärande:

Balans- övningar med tejp på golvet, balansera på olika höjder och material. Balansera med olika saker tex ärtpåsar, hinkar.

Koordination- övningar som tränar koordination såsom åla, krypa, gå, springa.

Kroppsuppfattning- benämna olika kroppsdelar i aktiviteter och rutinsituationer

Vi skapar tillfällen och aktiviteter där barnen får röra sig, både till ramsor, sång och musik. På så sätt får barnen möjlighet att träna koordination, balans och kroppsuppfattning.

Vi tänker att många aktiviteter kan göra utomhus.

Barns inflytande:

Vi uppmärksammar vad barnen tycker om att göra, vilket material dom gärna använder. Detta utvecklar vi vidare i aktiviteter där det också blir möjligt att skapa nya utmaningar. Ställa frågor.

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: