Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Normer och värden avd Bamse Stråtjära förskola

Skapad 2018-01-23 14:58 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Ett våra prioriterade mål är Normer och värden. Under detta mål kommer vi även att jobba med barns inflytande och jämlikhet. Vilka behov har gruppen? De har mycket behov av närhet, uppmärksamhet, uppskattning, att bli hörda och sedda.

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

De berättar att de vet hur man ska vara en bra kompis och att man ska städa för att alla ska trivas.

 I nuläget arbetar vi aktivt med att bemöta, engagera oss och samspela med alla personer vi möter under vår arbetsdag.


·   Vi har våra ”Gyllene regler” uppsatta och som vi samtalar kring. I nuläget så genomsyras inte verksamheten av våra grundläggande värderingar om hur vi respekterar varandra, hur vi ser på varandra, värnar om vår inne och utemiljö, naturen och allt levande fullt ut.

 I nuläget så genomsyrar våra grundläggande värderingar om hur vi respekterar varandra, hur vi ser på varandra,

 

 

 

Vad har fungerat bra? När vi började i höstas så var gruppen spretig och turbulent. Några barn har stått för mycket konflikter, hårda ord (mot både vuxna och barn), handgemäng (mot både vuxna och barn). Vissa  Vi har nått fram mer till barnen om vikten av hur man beter sig och är en bra kompis. De barn som blir väldigt arga och ledsna ofta har vi funnit bättre sätt att möta. Vi lägger tid på att lösa konflikter och ledsamheter och att samtala om hur man är mot varandra och varför. Det har blivit  mindre med negativa kommentarer som barnen kan säga till varandra.

Vad har fungerat mindre bra? Att förebygga och förutse konflikter. Att vara tydliga och konsekventa med vilka regler som gäller här på Bamse.

Mål

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Målet är att barnen i första hand ska lära sig  undvika konflikter till viss del och att lösa fler konflikter mer på egen hand. De ska se sig själva och andra som en viktiga personer för att skapa en trevlig, närande och trygg miljö där de vistas. 

 

Vad vill vi att barnen skall lära sig? Att vara en god medmänniska och vän. Att alla mår bättre om vi tillsammans hjälps åt att göra ett trevligt klimat på förskolan. Att man ska vara mot sin vän så som man vill att den ska vara mot dig.

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla? Mer empatiska förmågor och förmågan att se sig själv som en del i en grupp här på förskolan. Se sig själva som en viktig del i att alla ska vara med att bilda en trevlig och vänskaplig miljö.

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta? För deras nuvarande välmående och för livet framöver, för att kunna hantera sin sociala situation i förskola och skola och med andra i deras liv.

Varför ska just dessa barn vara med om detta? För att det har varit mycket konflikter i perioder bland barnen och vissa har svårt att delta i vissa gruppaktiviteter. Det är många starka viljor som behöver se och förstå sin del i en grupp för att det ska fungera och bli en trivsam miljö för barnen och pedagoger på förskolan och ibland även andra som vistas här.

Genomförande

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet. 

Vi ska vara aktiva och prata om hur vi vårdar vår inne- och ute miljö. Göra trygghetsvandring inne och ute.

- Bokpaket från bokförlaget ”Olika” har vi börjat att använda oss av.

- De nya ”Gyllene reglerna” ska göras färdiga och sättas upp på ett ställe där barnen lätt kan se dom för att påminnas om vad dom har varit med och bestämt ska gälla på Bamse för allas trivsel skull.

Använda oss av andra relevanta material som t ex program, filmer, böcker och sagor som handlar om hur man är mot varandra.

 

Vilka barn skall delta? Alla

Tidsplan? ht-17 till vt-18

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Det vi gör där vi ser lärande av normer och värden t ex hjälpsamhet, ödmjukhet, en bra vän, konfliktlösning osv. Hur ska vi dokumentera? Med bilder, filmer och texter på Unikum. Vem ska dokumentera? Alla pedagoger på Bamse.  Hur ofta ska vi dokumentera? Så ofta vi kan och har möjlighet.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? Alla pedagoger på Bamse.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? Halvdags reflektion med Karin Öst i januari.

När? Måndagar 16-18 då vi har planeringstid.

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: