Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition av tiotalsövergång

Skapad 2018-01-23 15:06 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 3 Matematik
Vi startar terminen med repetition av tiotalsövergång samt uppställning.

Innehåll

Du ska kunna...

 • addition och subtraktion med tiotalsövergång.
 • sambandet mellan addition och subtraktion.
 • begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens. 
 • huvudräkning
 • resonera kring matematiska metoder och strategier

Undervisningens innehåll:

 • repetera tiokompisarna
 • använda talfamiljer som hjälpmedel vid uträkningar
 • räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion 
 • räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med hjälp av hundratavlan.
 • med huvudräkning räkna stegvis vid addition och subtraktion
 • bilda tresiffriga tal av hundratal, tiotal och ental
 • skriva tal inom talområde 0-1000 p åen tallinje. 
 • jämföra tal inom talområdet 0-1000 med hjälp av tecknen >, = och <
 • storleksordna tal inom talområdet 0-1000
 • öva på en siffras värde beroende på plats i positionssystemet.
 • räkna med uppställning vid subtraktion med växling, där den tresiffriga termen har en eller två nollor. 
 • räkna med uppställning vid addition och subtraktion med tre termer. 

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma din förmåga att resonera matematiskt kring (och utföra) addition och subtraktion med tiotalsövergång. Du kommer även att bli bedömd utifrån din förmåga att använda matematiska ord och begrepp när du resonerar. Du kommer även att bli bedömd utifrån din förmåga att se samband mellan addition och subtraktion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: