Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2.4-2.5 åk 9

Skapad 2018-01-23 16:00 i Forssaklackskolan Borlänge
Baserat på Prio matematik år 9, kap.2 Samband och förändring
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Tidsperiod: v.45-v.50

Begrepp som du ska lära dig

 • variabel
 • funktion
 • graf
 • linjär funktion
 • proportionalitet
 • räta linjens ekvation
 • procent
 • förändringsfaktor
 • procentuell förändring

De metoder vi ska använda är:

 • Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler
 • Skriva och tolka räta linjes ekvation
 • Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor
 • Beräkna upprepad procentuell förändring

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i mattebok
 • Diagnos efter avslutade delmoment
 • Exittickets 
 • NOMP 

Bedömning

Se matris nedan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Prov 2.4-2.5 åk 9

Inte försökt
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
Klaras på ett effektivt eller tydligt sätt
klaras på ett effektivt och tydligt
Formulera och lösa matematiska problem
Använda metod för procentuell förändring/upprepad procentuell förändring för att lösa ett matematiskt problem.
Du har skrivit av informationen och visat att du försökt börja att lösa uppgiften.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer, men lösningen är svår att följa.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod eller redogjort för en metod så att det går att följa dina tankar.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar.
Begreppsanvändning
Använda och förstå matematiska begrepp
Använder och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Metoder
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du har skrivit av ekvationen och visat att du försökt börja att lösa den.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer, men lösningen är svår att följa.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod eller redogjort för en metod så att det går att följa dina tankar.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du har skrivit av ekvationen och visat att du försökt börja att lösa den.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer, men lösningen är svår att följa.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod eller redogjort för en metod så att det går att följa dina tankar.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar.
Kommunikation
Hur du visar dina tankar och beräkningar så att det går att förstå din metod
Du har skrivit av uppgiften, men inte kommit vidare.
Din lösning går att följa efter att du muntligt eller skriftligt fått komplettera.
Din lösning saknar struktur och ordning, men går delvis att följa.
Din lösning är tydlig, men saknar något steg
Din lösning har en tydlig början och slut i form av ett svar. Däremellan visar du tydligt dina beräkningar steg för steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: