Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2018-01-23 16:18 i Victoriaskolan Grundskolor
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för de 2 första kapitlen i Matte Direkt Borgen 5A.

Innehåll

Mål för eleven:

TAL
Att kunna prioriteringsregeln.
Att kunna räkna division med minnessiffror samt division med rest.
Känna till negativa tal och kunna jämföra dessa med positiva tal.
Likhetstecknets betydelse.

BRÅK
Att kunna jämföra och storleksordna bråk.
Att kunna skriva en halv med olika bråk.
Att kunna räkna ut en viss del av ett av ett antal, t ex 2/3 av 18
Att kunna skriva 1/10 eller1/100 som ett decimaltal.

Undervisning:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner.
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov på kapitel 6 och 7.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/grupparbete samt på genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå
Når en godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra och rest.
Du är osäker på kortdivision.
Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra och rest.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra och rest.
Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du är osäker på bråkräkning.
Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.
Problemlösning med flera räknesätt.
Du skall kunna lösa matematikska problem där flera räknesätt ingår samt behärska prioriteringsregeln.
Du är osäker på problemlösning.
Du kan lösa enklare problem och använda prioriteringsregeln.
Du har lätt för att lösa matematiska problem samt redovisa lösningar. Du behärskar prioriteringsregeln.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: