👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider samt djur och natur - Vår/sommar

Skapad 2018-01-23 16:30 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
I detta tema kommer du lära dig om våra olika årstider, några växter och djur och vad som händer med dessa vid våra olika årstidsväxlingar.

Innehåll

Du kommer att

- ta del av filmer, faktatext, besöka naturen, ta fotografier för att lära dig om årstider, växter och djur
- skriva enkla faktatexter med några ämnesspecifika ord och använda bilder som förtydligar din text.
- följa muntliga instruktioner
- delta i samtal om årstider, djur och natur
- dokumentera dina undersökningar och observationer på olika sätt, t.ex. fotografera och rita teckningar.
- jämföra dina undersökningar med kamraternas

 

I denna planering bedöms arbetet kring vår/sommar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Årstider samt djur och natur - vår/sommar

Bedömningsmatris.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Förmågan att känna igen och namnge några av blommans delar.
Du kan med stöd namnge blommans fyra delar; rot, stjälk, blad och blomma
Du kan namnge blommans fyra delar; rot, stjälk, blad och blomma.
Förmågan att samtala om förändringar under våren och sommaren.
Du kan med stöd samtala om vad som händer i naturen på våren och sommaren.
Du kan samtala om vad som händer i naturen på våren och sommaren.
Förmågan att dokumentera din blommas utveckling.
Du kan med stöd dokumentera din blommas utveckling med ritad bild.
Du kan dokumentera din blommas utveckling med ritad bild.
Förmågan att beskriva en växts livscykel.
Du kan med stöd visa blommans livscykel med hjälp av bild och text.
Du kan visa blommans livscykel med hjälp av bild och text.
Förmågan att använda ämnesspecifika ord.
Du kan med stöd koppla ihop rätt begrepp (rot, blad, stjälk, blomma) till rätt bild.
Du kan koppla ihop rätt begrepp (rot, blad, stjälk, blomma) till rätt bild.
Förmågan att följa muntliga instruktioner och utföra enkla undersökningar.
Du kan med stöd följa enkla muntliga instruktioner och utifrån dessa utföra enkla undersökningar om din blommas utveckling.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner och utifrån dessa utföra enkla undersökningar om din blommas utveckling.