Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiebruk eller historiemissbruk

Skapad 2018-01-23 16:37 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering ht 13
Grundskola 1 – 9
Historia finns överallt och används i reklam, i politiken, i sportsammanhang osv. Den gamla föreställningen om att historia "bara handlar om gamla kungar" är alltså inte sann. Historien förklarar och ger oss en bakgrund men den används tyvärr även för att förvränga historien. Vi ska titta på historiebruk men även på historiemissbruk. Under tre lektioner ska vi titta närmare på detta.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska få utveckla din förmåga att

  • reflektera över användningen av historia i olika sammanhang 
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder och händelser

Hur ska vi lära oss detta?

  • vi ser en film som handlar om den före detta svenska ön S:t Barthelemy
  • vi går igenom begrepp som kolonisering, kolonialism, transatlantisk, apartheid, rasbiologi
  • vi går igenom vad historiebruk innebär (vi använder "Levande historia")
  • vi använder ett resereportage som handlar om S:t Barthelemy (högläsning och individuell läsning)
  • uppgifterna till reportaget görs individuellt 

Vad kommer att bedömas?

  • Uppgifterna till reportaget och de diskussioner som förekommer i klassrummet

Språkliga mål

- träna på att använda ämnesrelaterade begrepp

- träna på att resonera i flera steg och uttrycka åsikter grundade på fakta 

Matriser

Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Du är på väg mot E
E
C
A
TIDSPERIODER
Du behöver träna på grundläggande kunskaperna om koloniseringen och andra händelser under den här tiden
Eleven har grundläggande kunskaper om koloniseringen och andra händelser under den här tiden
Eleven har goda kunskaper om koloniseringen och andra händesler under den här tiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om koloniseringen och andra händesler under den här tiden.
HISTORIEANVÄNDNING
Du behöver träna på att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: