Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodifestivalen med Minimellos

Skapad 2018-01-23 16:37 i Bruksskolan Munkedal
Under perioden 1/2- 7/3 när Melodifestivalen sänds på tv kommer eleverna att få arbeta med den på flera sätt. Eleverna kommer att få tillverka en Minimello av en toalettrulle som blir deras inspiration under perioden. Eleverna skriver om och filmar sin Minimello. Inför varje deltävling kommer eleverna att få rösta och föra tabeller och diagram över sina röster. Som avslut kommer alla Minimellos att ställas ut i skolan.
Grundskola F – 3 Matematik Bild Svenska Musik
Artister och idoler är spännande och viktigt. Nu startar melodifestivalen och klassen kommer att ha ett Minimellotema med glitter och glamour.

Innehåll

Bildresultat för minimello

Bild


Eleven kommer att få tillverka sin egen Minimello docka av en toalettrulle och pynta den med valfritt material som hår och kläder. Eleverna skall ta hjälp av fotografier och bilder för att få inspiration till sin docka. 

Svenska

Eleverna kommer att få skriva en personbeskrivning om sin Minimello, där denne presenteras,både i text och foto. Eleverna kommer att få läsa upp sina texter i klassen men även sätta fast beskrivningen vid sin artist på utställningen. Vi tränar oss på att ge positiv feedback till varandra för att förbättra texten. Eleverna lyssnar på en svensk låt text där de får berätta om vad texten handlar om.

Matematik

Inför varje deltävling kommer eleverna få ta del av startfältet och rösta på låtarna. Eleverna kommer att göra tabeller och diagram av deras resultat.

Musik

Eleverna lyssnar på svenska och engelska låtar från Melodifestivalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: