Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik

Skapad 2018-01-23 16:42 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik

Innehåll

Kapitlet behandlar följande delar av centralt innehåll:

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  • Fysikaliska modeller för att beskriva uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

 

Arbetsmetoder:
- planera, genomföra och utvärdera undersökningar/laborationer
- genomgångar
- samtal/diskussioner utifrån lärobok, tidningsartiklar, filmer och/eller annan media

 

Bedömning :
- laborationer 
- muntliga diskussioner
- skriftlig inlämningsuppgift
- prov den 6/3

Planering atomfysik v.5-10

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: