Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2018-01-23 19:56 i Varekils skola Orust kommun
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6A.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att arbeta med problemlösningsuppgifter i alla fyra räknesätt. Du kommer att arbeta med vinklar inom geometri. Du kommer att får lära dig mer om bråktal och decimaltal.

Innehåll

Till eleven

Förmågor:
Du ska utveckla följande förmågor i matematik:

 • Du ska kunna lösa matematiska problem
 • Du ska kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp: t.ex. decimal, bråk, täljare, nämnare, addition, summa, produkt, faktor…
 • Du ska kunna välja en lämplig metod för att göra beräkningar: t.ex. 23+23+23+23+23+23+23+23 eller 23*8
 • Du ska kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser


Målet med denna kurs är att du ska utveckla dessa förmågor inom följande arbetsområden:

 • Problemlösning 
 • Geometri
 • Bråktal
 • Decimaltal

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • arbeta med Matteborgen 5B
 • ha genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • arbeta med problemlösning, enskilt, i par och gruppvis
 • arbeta laborativt med geometri
 • använda program på datorn där vi bland annat spelar spel med matematisk anknytning
 
Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 
 • skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • delta i samtal gruppvis och i helklass för att visa dina kunskaper
 • visa praktiskt att du kan skapa vinklar
 • samarbeta kring problemlösning
 • visa dina kunskaper på diagnoser

 

Bedömning:
När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

 • klara att lösa problemlösningsppgifter inom talområdet 0- 100 000 med uträkningar i flera steg med hjälp av alla fyra räknesät

 • storleksordna och placera bråktal på tallinjen mellan 0 och 1

 • storleksordna och placera decimaltal, med tiondelar och hundradelar,  på tallinjen mellan 0 och 1

 • Mäta och rita vinklar med hjälp av en gradskiva. 
 • Veta vad en trubbig, rät och spetsig vinkel är.
 • Veta vad vinkelsumman i en triangel är.
 • räkna ut area och omkrets på rektanglar och använda rätt enheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: