Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och de fyra räknesätten

Skapad 2018-01-24 07:30 i Fajansskolan Falkenberg
Planering över arbetet med de fyra räknesätten först som färdighetsträning och sedan användningen av dem i problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Grundläggande i matematiken är de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Du behöver en förståelse för tal. Du ska få träna på att använda dina kunskaper och metoder i textuppgifter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • både muntligt och skrifligt redovisa dina lösningar så att andra kan förstå
 • med huvudräkning kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • med skriftliga räknemetoder kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beräkna uppgifter med till exempel tal i decimal-, procent- och bråkform 
 • redovisa dina lösningar
 • välja och hantera de fyra räknesätten med skriftliga räknemetoder och huvudräkning

Jag bedömer din förmåga genom att:

 • observera din insats på lektionerna
 • läsa och lyssna till dina redovisningar

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • färdighetsträning av de fyra räknesätten
 • genomgångar om räknemetoder
 • diskussioner
 • spela spel
 • digitala hjälpmedel som iPads, datorer och miniräknare
 • enskilt arbete
 • par- och gruppuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: