Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer

Skapad 2018-01-24 08:23 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Algebra är ett område inom matematiken där tal och förhållanden mellan tal uttrycks med bokstäver och symboler. Algebra används både inom matematiken och inom vetenskaper som fysik, och även inom andra områden som exempelvis ekonomi. Formler för att lösa olika problem uttrycks ofta i algebraisk form. Ordet ekvation betyder likhet. Varför heter ekvatorn, ekvatorn, tror du?

Innehåll

Syfte

Förståelse för hur matematiska händelser och problem kan beskrivas med hjälp av ett algebraiskt uttryck och lösas med hjälp av en matematisk ekvation. Vi tränar oss på att använda variabler för att beteckna det okända.
I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:
 •        Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 •        Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 •        Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 •        Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 •       Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)
·      

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande arbetssätt:

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:
 •        Ett enskilt test på begrepp, metod och kommunikation i vecka _________
 •        Ett partest på resonemang, problemlösning och kommunikation i vecka _________

Vi bestämmer gemensamt när det passar i tid och kunskap.

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Begrepp
Du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp inom området Algebra. Se:
 •   Prio matematik 7 kap. 5 --> Begreppslista s. 204-205 
¨
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området Algebra.
 •   Beskriva en händelse med hjälp av ett matematiskt uttryck
 •   Använda variabler för att beskriva det okända
 •       Beräkna uttryck
 •   Förenkla uttryck
 •   Förstå och använda matematiska formler
 •   Uppfatta mönster och beskriva dessa med ord, bild och matematiskt uttryck
 •   Lösa enklare givna ekvationer
 •   Använda prioriteringsreglerna vid lösning av ekvationer
 •       Använda ekvationer som metod vid problemlösning
 
Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 •   Visa att likhetstecken står för en likhet
 •   Använda ett matematiskt språk för att redovisa en beräkning från miniräknaren
 •   Skriva uträkningar på ett sätt som är lätt att följa
 •   Kunna beskriva, på ett tydligt och matematiskt korrekt sätt, hur du gått tillväga för att lösa en uppgift
 • Använda det matematiska språket och inte det "svenska" (att formulera allt du gör med ord)

 

Problemlösning
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 •   Använda ekvationer för att beskriva och lösa matematiska problem
 •   Utgå från det fakta som är givet för att lösa ett matematiskt problem
 •   Välja metod för att lösa praktiskt eller teoretiskt problem

Resonemang

Du kan föra och följa matematiska resonemang

 •   Muntligt och skriftligt kring val av metod
 •   Muntligt och skriftlig kring rimlighet
 •       Muntligt och skriftligt kring olika sätt att tänka/lösa en uppgift

Matriser

Ma
Enskilt test

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom det berörda arbetsområdet.
Du saknar tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du saknar tillräcklig förmåga att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att skriva beräkningar/lösningar.
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då för många steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad samt att alla steg i lösningen förklaras. Den är matematiskt korrekt.

Ma
Partest

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Resonemang (R)
Resonera/motivera kring rimlighet och olika ställningstaganden.
Du saknar tillräcklig förmåga gällande att resonera/motivera eller lämnar ingen motivering.
Ditt resonemang/din motivering är knaper, saknar viss information.
Ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk.
Ditt resonemang/din motivering är utvecklad och matematiskt bevisande.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du saknar tillräcklig förmåga att ta dig an ett matematiskt problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: