Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft - finns men inte syns

Skapad 2018-01-24 09:02 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Luft - syns inte men finns ändå
Grundskola 4 – 6 Kemi
Luftens - syns men inte men finns ändå Du kan inte se luft och inte ta på luft. Du kanske vet att luft är nödvändigt för att vi ska kunna leva. Utan luft kan vi inte klara oss mer än några minuter. Vi kan inte hålla andan hur länge som helst. Men hur kan vi då egentligen veta att luften finns? Och vad består luft av? I det här kapitlet får du lära dig en hel del om luft.

Innehåll

Kursplan i ämnet

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna • Vad luft består av • Vilket ämne som djur och människor behöver i luften • Vilket ämne som växterna behöver i luften • Skillnaden på kall och varm luft • Hur luftens tryck påverkar oss • Fotosyntesen 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att parvis/grupp en gång/vecka få arbeta på NO lektion. Vi bryter av med film och information från faktatexter. Din faktabok är PULS Fysik och Kemibok sidorna 44 - 49. Du kommer även att arbeta i arbetsbok 2 till samma läromedel sidorna 4 - 7. Du kommer att få träna på att laborera och dokumentera det du gör.

Visa vad du lärt dig

• Du kommer att få ett skrifligt prov

Tidsram

Vi arbetar med detta under ca 3 - 4 veckor

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan.

(När matriserna som ska utgöra kommunens skriftliga omdöme är färdigreviderade, hänvisas bara till dem. Innan de är klara hänvisas till kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Luftens egenskaper och sammansättning.
    Ke  4-6
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
    Ke  4-6
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
    Ke  4-6

Matriser

Ke
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Kemi åk 4-6

Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att granska frågor som rör kemi
Se kommentar
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Du jämför olika källor och reflekterar (funderar) över varför de är olika.
Du jämför olika källor och väljer den källa som du anser är bäst att använda.
Du jämför källor, väljer och motiverar ditt val av källa.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör kemi
Se kommentar
Du använder dina kunskaper för att skriftligt eller muntligt kommunicera i ämnet.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan skapa egna texter och andra redovisningsformer, samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör kemi
Se kommentar
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i kemi
Se kommentar
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom kemin
Se kommentar
Du använder ord och begrepp slumpartat
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: