Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu

Skapad 2018-01-24 09:23 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner förr och nu viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Religionskunskap är ett ämne som är viktigt för elevernas omvärldsförståelse och som kan bidra till den personliga utvecklingen. Förståelsen för omvärlden och för andra människors sätt att tänka och leva utvecklas genom att eleverna fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om samspelet mellan religion och samhälle. Förståelsen fördjupas, i detta arbete, genom att undervisningen ger kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat och påverkar det svenska samhället och dess värderingar.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

- se en presentation.

- samtala och diskutera.

- läsa/lyssna på berättelser från kristendomen.

-göra övningar och quiz.

-se film.

-Högläsa "Marias lilla åsna" på "adventsmåndagarna". 

 

Vecka 47-48:

Vi lär mer om Kristendom:

-ser presentationen "Kristendomen förr och nu".

-läser eller lyssnar på texten "Sverige blir kristet" på Ne och avslutar med quiz.

-Ser filmen "Kristendom för barn" på Ne och samtalar om den. 

-Läser eller lyssnar om Jesus och "Att leva som kristen" på Ne och samtalar om det. 

 

Vecka 49-50:

Vi lär om de kristna högtiderna Advent, Jul, Påsk, Kristi himmelfärdsdag och Pingst, varför de firas och traditioner som följer med dem genom att vi:

-Läser om det i Ne och gör övningen "Para ihop".

-Samtala om innehållet i grupper och skriv ner varför vi firar högtiderna, vilka traditioner vi har vid högtiderna och skillnader/likheter förr och nu.

Vi lär om hur kristendomens betydelse, för kultur- och samhällslivet, har förändrats över tid och varför och skriver olika exempel i flera led.

 

Vecka 51:

Du tränar på högtiderna och traditionerna och att ge enkla förklaringar till dem.

Du tränar på hur kristendomens betydelse för kultur- och samhällsliv har förändrats över tid och varför.

 

Bedömning

Sker fortlöpande under arbetets gång genom samtalen och diskussionerna samt genom att du torsdag den 20/12 skriver om:

-Högtiderna Jul och Påsk, varför vi firar dem, traditionerna vid dem och att ge enkla förklaringar till dem.

-Hur kristendomens betydelse, för kultur- och samhällslivet, har förändrats över tid och varför.

 

 

 

 

 
 

 

   

 

Kristendom och dess betydelse

 

 

 

 

Du visar det genom att:

 _____________________
 
 
Du kan berätta om några kristna högtider/traditioner samt ge enklare förklaringar till dessa.
Du ger några relevanta exempel på hur kristendomens betydelse (i Sverige) förändrats över tid samt gör ett enkelt försök till förklaring. 
_______________________
 
 
Du kan berätta om några kristna högtider/traditioner samt ge enklare förklaringar till dessa.
Du ger några relevanta exempel på hur kristendomens betydelse (i Sverige) förändrats över tid och ger några i huvudsak relevanta förklaringar.
_______________________
 
 
Du kan berätta om några kristna högtider/traditioner samt ge enklare förklaringar till dessa.
Du ger några relevanta exempel på hur kristendomens betydelse (i Sverige) förändrats över tid och ger relevanta förklaringar.
Resonemanget innefattar någon gång flera led.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: