Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem ht 2017/ vt 2018

Skapad 2018-01-24 10:24 i Lillvallens förskola Åre
Förskola
Vid inskolning följer vi den handlingsplan som finns. Vi ska använda UNIKUM och genom text och bild visa på barnens kunskaper och lärande. Vi uppmuntrar även föräldrar att komma med kommentarer till inläggen för att vi på så sätt ska få inblick i om/vad barnen säger om aktiviteterna hemma. Utvecklingssamtalen ska ske med hjälp av Unikum. Vid hämtning ska vi tillsammans med barnen, i den mån det hinns, berätta för föräldrarna om något vi gjort under dagen. Vi ska ha ett föräldramöte en gång per år samt att föräldrar kommer att bjudas in till föräldraråd

Innehåll

 

Förskollärare ska ansvara för

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Arbetslaget ska

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år (Lpfö10/16, s.13)

 

 

  • Föräldrarna ska känna förtroende för oss som arbetar på förskolan och känna sig trygg med att lämna sitt barn hos oss
  • Vi pedagoger ska förmedla en känsla av professionalitet, lyhördhet och respekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: