Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MIN VÄRMEKUDDE

Skapad 2018-01-24 10:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Skapa din personliga värmekudde / vetekudde.

Innehåll

UPPGIFT:

Du ska skapa din personliga värmekudde efter egen inspiration.

INNEHÅLL:

- Göra en skiss /planering på vad du vill skapa.

- Göra mönster (mall).

- Klippa ut mönstret i tyg.

- Sy och dekorera din värmekudde.

- Dokumentera arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris åk 3-6 SLÖJD

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett enkelt och till viss del genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och ganska väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och mycket genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Använda handverktyg, redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska bra sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och bra sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och mycket bra sätt.
Idéutveckling
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial vi fått.
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial vi fått på ett bra sätt. Jag gör en enkel skiss.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av det inspirationsmaterial vi fått och sådant som jag själv har sökt upp. Jag gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ (här väljer jag vad jag ska göra och hur jag ska göra det för att komma framåt i mitt arbete)
Under lektionerna bidrar jag till att prata om tekniker som leder mig framåt i mitt arbete.
Under lektionerna berättar jag och diskuterar om olika tekniker som leder mig framåt i mitt arbete.
Under lektionerna berättar jag, provar på egen hand och diskuterar om olika tekniker som leder mig framåt i mitt arbete.
Ge omdöme på mitt arbete
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge ganska bra omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge mycket bra omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: