Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska

Skapad 2018-01-24 10:34 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 5 Modersmål
Pedagogisk planering för läsåret 2017-18

Innehåll

Pedagogisk planering för läsåret 2017-18.

Ämnets syfte

Undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom finska språket ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förståelse av omvärlden och sin identitet. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och sam- tala på̊ det nationella minoritetsspråket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens historia, kulturella uttryck och traditioner. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens musik, litteratur och andra estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

· Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

· Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

· Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

· Reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används.

 

Vi kommer att jobba med följande beroende på elevens förkunskaper:

· Sommaren som varit.

· Olika brädspel

· Kunna presentera sig själv

· Färger

· Siffror

· Veckodagar/Månader

· Fordon

· Släkten

· Vädret

· Högläsning

· Tassu och Poks! - böcker för att öva läsning, förståelse och skrivning.

· Jul

 

Bedömning

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:

Högläsning
Elevens arbete under lektionen samt läxor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: