Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kapitel 5 Geometri

Skapad 2018-01-24 10:53 i Vallhamra skola Partille
Bygger på läromedlet Beta kap 5
Grundskola 5 Matematik
Geometri

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Innehåll

 • mäta och jämföra längder.
 • samband mellan olika enheter för längd. 
 • skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer.
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
 • känna igen egenskaper hos och namn på några polygoner
 • arbeta med metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner.
 • träna på att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat med olika matteuppgifter.

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.

Du får jobba med utmaningar för att få ytterligare kunskaper med begreppen som kapitlet tar upp.

Varje vecka är det läxa på de begrepp och metoder vi talat om

När kapitlet är slut ska du:

 • Kunna mäta och jämföra längder.
 • Förstå samband mellan olika enheter för längd.
 • Använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer.
 • Känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
 • Egenskaper hos och namn på några polygoner
 • Metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Bedömning

Genom:

Hur du arbetar och löser uppgifterna under lektionerna.

Utvecklingen av din matematiska förmåga - att ställa frågor och komma med förslag på lösningar vid genomgångar

En avstämning görs efter avslutat kapitel där du får visa hur du uppnått  i kapitlets olika mål.

Du kommer att skatta dig i matris och inventera dina kunskaper vad du kan och inte kan och dokumentera på unikum
Efter det får du möjlighet att arbeta med dina mål och fördjupa dina kunskaper.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: