Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen kap 6-7

Skapad 2018-01-24 11:00 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 Matematik
Vi jobbar med Matteborgen 4B där du utvecklar din förmåga att: - arbeta med tid - addition och subtraktion - geometri - bråk - multiplikation och division

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av syfte

I kapitel 6 utvecklar du kunskaper om:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • digital tid
 •  


I kapitel 7 utvecklar du kunskaper om:

 • avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
 • addera och subtrahera inom talområde 0-10 000

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.

Vi arbetar enskilt, i par och tillsammans.

Vi arbetar i boken.

Vi arbetar med datorn som komplement.

Vi använder miniräknaren vid vissa uppgifter

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnoserna tillsammans med lektionerna visar vad du behöver träna mer på

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du  vad du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt skriftliga diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapsmatris 4B kap 6-7

6. Tid och temperatur
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan läsa och skriva datum på olika sätt.
Du kan digital tid
Du kan läsa av termometern
7. Addition och subtraktion
Du kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
Du kan addera och subtrahera inom talområde 0- 10 000 med hjälp av uppställningar (algoritmer)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: