Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott o Hälsa

Skapad 2018-01-24 11:07 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott o Hälsa ingår det många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 6. Du kan även se vilka kunskapskraven är i ämnet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområden:

Under vt. 2018 kommer du att dels delta i uteaktiviteter såsom skridskor, längdåkning, orientering och friidrott.

Gå igenom allemansrättens regler

Du kommer också delta i högintensiv träning, konditions och styrketräning, samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor m.m, skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching.

Olika bollsporter

Vad ska jag som elev utveckla?

Genom undervisningen kommer du som elev att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

*utveckla intresset för att vara ute i naturen

*utveckla intresse för att vara fysiskt aktiv

* lära sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar spel och idrotter.

*lära sig att orientera i kända miljöer med hjälp av kartor

*utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

*känna till regler och rutiner för idrottshallen och omklädningsrummet.

*känna till allemansrätten

 

Det innebär att du under detta arbetsområde kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* att du får möjlighet att låna utrustning till skridskor och längdåkning för att utveckla ditt intresse för olika aktiviteter utomhus v

*att du tar eget ansvar för att du kan och förstår de olika övningarna under lektionen.

*att du får möjlighet att prova på olika bollsporter.

*att du får möjlighet att använda en orienteringskarta och att använda den rätt.

*att du dels får genom teoripass om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan och kroppens uppbyggnad.

* att du ansvar att du kommer i tid, är ombytt och att du tar hand om din hygien genom att duscha efter passet.

 

Hur ska vi arbeta?

*Olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottshallen.

*Kondition och styrketräning

*Högintensiv träning: Crossfit o Tabata

*Orientering i närmiljö med hjälp av kartor

*Skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching

*Teori om kroppens anatomi, teori om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnans verksamhet.

* Samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

*Rättigheter och skyldigheter i naturen

Detta kommer att bedömas:

* din förmåga att delta, byta om och sköta din hygien.

*din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten

*din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter

*din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (tex. väder) och allemansrättens regler.

* ditt hänsynstagande vid natur-och utomhusaktiviteter.

* din förmåga att orientera

* din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviter påverkar hälsan.

* din förmåga att resonera och förstå hur träning och rörelse kan påverkar ditt skolarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Tallbacken åk.6

Når målen "Lärling"
God måluppfyllelse "Gesäll"
Mycket god måluppfyllelse "Mästare"
Lekar, spel & idrotter
Motoriska grundformer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar mycket aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Variera och anpassa rörelser
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser till viss del till aktiviteten.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser väl till aktiviteten.
Musik & danser
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa & fysisk förmåga
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Natur & utemiljö
Aktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skador & nödsituationer
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: