Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i HKK VT-18

Skapad 2018-01-24 11:08 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under terminen kommer eleverna få jämföra priser, lära sig att laga mat anpassat för olika allergier, själva ansvara för att planera och leda en lektion.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering

i Hem- och konsumentkunskap.

VT-2018

 

 

Tidsperiod

Vårterminen 2018

Grundsärskola

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. Hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet                                                                                                                (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

(Lgr-11)

Mål – Vad ska jag lära mig?

Du ska…

·       Kunna läsa och följa olika slags recept.

·       Kunna planera och organisera en måltid från inköpsplanering till färdig måltid.

·       Känna till vad en god hygien i ett kök innebär.

·       Se till att hålla en god hygien i köket, både i skolköket och i hemmet.

·       Känna till några begrepp som används i köket och vid matlagning.

·       Känna till några begrepp som rör konsumenträtt och privatekonomi.

·       Kunna planera och tillaga en måltid utifrån olika förutsättningar.

·       Känna till hur reklam kan påverka oss

·       Du ska kunna jämföra priser utifrån flera olika perspektiv som miljö och ekonomi.

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

·       Baka och laga mat utifrån olika slags recept och förutsättningar (t ex religion, livsstil eller allergi).

·       Planera en måltid genom att välja recept, skriva en inköpslista och sedan tillaga en måltid.

·       Träna begrepp genom att titta på filmer och diskutera.

·       Genom att göra fältstudier där du deltar i att undersöka priser, bland annat.

 

Förmågorna – The Big 5

Analysförmågan tränas då vi diskuterar under processen, när vi lagar mat eller arbetar teoretiskt, vad vi gör samt när ni svarar på de tre frågorna: ”Vad har jag lärt mig idag?”, ”Hur fungerade samarbetet?” samt ”Vad kan jag göra bättre nästa gång?” i era böcker i slutet av varje lektion.

Kommunikation tränas när vi samtalar vid matlagning, vid genomgångar eller andra samtal.

Begreppsförmågan tränar ni när vi använder oss av olika tillagningsmetoder, läser recept, studerar konsumenträtt och privatekonomi.

Procedurförmågan tränas till exempel när ni övar på hantverkskunnandet i matlagning, bakning och rengöring.

Den metakognitiva förmågan tränas bland annat när ni svarar på de tre frågorna: ”Vad har jag lärt mig idag?”, ”Hur fungerade samarbetet?” samt ”Vad kan jag göra bättre nästa gång?” i era böcker i slutet av varje lektion.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma er formativt under terminens gång genom att föra resonemang med er under era lektioner. Jag bedömer ert hantverkskunnande, ert sätt att föra resonemang och ert sätt att utvärdera ert arbete.

 

Lägsta godkända nivå:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.

Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem. Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap år 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Konsumtion och ekonomi
Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Miljö och livsstil
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenlig sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: