Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänner

Skapad 2018-01-24 11:15 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

Tidsplan: höst17 - vår18

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

 

 

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma

 

Läsa

 

För att ska kunna läsa och förstå texten innehåll Läsa kort tex och enkel bok Eleven kan läsa och förstå texten
   

 

 

 

 

 

 

       

SKRIVA

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

 

 

 

 

skriva alla bokstäver, skriva enkla meningar

 

 

 

om du kan alla bokstäver

om du kan skriva enkla meningar

om du kan skriva kortare texter

 

SKRIVA

 

 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

prata om vad nya ord betyder

 

om du kan nya ord

 

SKRIVA

 

 

• Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande

ord i elevnära texter.

 

 

 

SPRÅKJÄMFÖRELSE

 

 

 

• Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÅKJÄMFÖRELSE

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

TALA

 

 

 

 

• Muntligt berättande för olika mottagare.

 

 

 

 

 

berätta om din vån

 

Eleven kan berätta om sina vännerutseende

 

 

 

TALA

 

 

• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 

 

 

 

 

 

TALA

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

prata om vad nya ord betyder

 

om du kan nya ord

 

 

KULTUR

 

 

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner,

företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

 

 

KULTUR

 

 

 

• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

• Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

MCL Mall - Matris kunskapskrav i slutet av åk 6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: