Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smábækur

Skapad 2018-01-24 11:17 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 3
Under den här terminen kommer vi att arbetar mycket med att skriva ord och meningar. Vi kommer att läsa och skriva om Smabækur. Vi kommer att skriva i samskiptarbok till att vad vi gör. Vi kommer att träna mening om orden i boken och svara på frågor. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi kommer också att arbeta med Ritrun1 Men framför allt skall vi ha det roligt tillsammans - för den som har kul, lär sig bra.

Matriser

Skrivutveckling i åk 1-3, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: