Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2018-01-24 11:23 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta avsnitt kommer du få lära dig hur man genomför laborationer och hur man dokumenterar dem. Du kommer också lära dig vad en lösning och en blandning är för att kunna sätta ord på vad som sker under dina laborationer.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi och

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen. 

Centralt innehåll

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, löslighet.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar. 

Begrepp/språkliga mål

Lösning, blandning, utspädd lösning, koncentrerad lösning, mättad lösning, lösta molekyler, slamning, emulsion, legering

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

Skriftliga laborationer där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.

Eleverna kommer även få utföra laborationer där de ska filma tillvägagångssätt, resultat och slutsats.

Skriftligt prov i Mars där eleverna ska få se en laboration utföras. Som de sedan ska skriva en laborationsrapport på och förklara orsaken till varför resultatet blev som det blev. 

Undervisning

Genomgång: Eleverna undervisas i vad en lösning är och vad en blandning är.

Övning: Eleverna får öva sig på att se skillnaden på vad en lösning resp. blandning är. 

Genomgång: Eleverna ska undervisas hur man hanterar laborations utrustning.

Övning: Eleverna får öva på att hantera utrustningen.

Genomgång: Hur skriver man en laborationsrapport, vad ska vara med?

Övning: Eleverna får öva på att utföra laborationer och skriva rapporter. 

Övning: Eleverna får träna på att göra egna undersökningar som de sedan skriver rapport på.

 

Övning: Eleverna får öva på att filma in sina undersökningar och använda sig av kemins begrepp när de beskriver och förklarar.

Uppgifter

  • checklista för laborationer

  • checklista för laborationer

  • checklista för laborationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: