Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar klass 07 åk 4

Skapad 2018-01-24 11:29 i Viktoriaskolan Grundskolor
Blandningar och lösningar och mycket mer.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Sortera efter egenskaper Blandningar och lösningar och mycket mer.

Innehåll

Sortera efter egenskaper

Läs i Gleerupsportal. 
Fysik & kemi 4-6. 
Vad är en blandning? A329 
Vad är en lösning? A366
Lösningar i olika former A836
A248,
A296,
A838,
A501

 

Viktiga ord och begrepp: 


Partikelmodell

Eftersom vi inte kan se atomer och molekyler finns det modeller som hjälper oss att tänka och förklara. Modellerna är klotformade och har olika färg”. https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-och-kemi-4-6/article/96dec759-f36f-4eaa-b284-ea777660d528 Hämtat 20180109

materia

 

kretslopp

 

fasövergång

 

löslighet

 

brännbarhet

 

sura ämnen

 

basiska ämnen

 

ledningsförmåga

 

vattnets kretslopp

 

luft består av

 

fotosyntes

 

förbränning

 

Blandningar & Lösningar

blandning

 

lösning

 

legering

 

mättad lösning

 

avdunstning

 

molekyler

 

ämnen

 

filtrera

 

sila sedimentering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: