👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder

Skapad 2018-01-24 11:43 i Bjäre skola Båstad
Bild Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 5 Bild
För att skapa konstverk används olika delar/byggstenar! Dessa byggstenar brukar kallas för konstens grunder: linjer/mönster, färger, nyanser/valörer, former/figurer, yta/struktur samt perspektiv/rum/djup. I detta arbete kommer du att få tillfälle att lära känna och arbeta med konstens grunder både praktiskt utifrån olika tekniker, verktyg och material samt genom studier av olika konstnärers bilder. Med linjer/mönster och figurer kommer du att få lära dig hur man komponerar och bygger upp en bild, figuren utvecklar vi till en tredimensionell form och vi färgsätter bilderna utifrån våra kunskaper i färglära. Med våra grundfärger tränar vi på att blanda till olika nyanser/valörer och för att skapa yta/struktur i en bild använder vi oss av olika tekniker. Du kommer också få lära dig hur man kan skapa perspektiv/rum/djup i dina bilder.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att enskilt och gemensamt få lära dig mer om konstens grunder (linjer/mönster, färger, nyanser/valörer, former/figurer, yta/struktur samt perspektiv/rum/djup).
 • Du kommer att bli bekant med hur konstnärer arbetar med konstens grunder och på så sätt skapar olika uttryck i sina bilder
 • Du kommer att med olika tekniker, verktyg och material få skapa bilder utifrån arbetet med konstens grunder.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Använda dina kunskaper om olika bildelement (konstens grunder) för att med olika tekniker, verktyg och material bygga upp och skapa liv i dina bildarbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6