Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska 1 till 3

Skapad 2018-01-24 12:07 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Planering och bedömningsunderlag för modersmål arabiska.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Kurdiska 1-3

Innehåll

  

Undervisningen syftar till att eleven ska utvecklas i dessa område:


   att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
   att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att :

berätta, beskriva , förklara, samt motivera sina åsikter.
 att eleven hittar språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra .

att kunna ställa frågor samt  följdfrågor..

  att anpassa sitt språk efter mottagare, syfte och sammanhang.

 

Hur går det till?

Vi kommer under terminen arbeta med olika arbetsområden.

läsa olika texter  (t.ex. skönlitterära, faktatexter, sagor och texter från läroboken, andra elevers texter…)

Eleven skriver sina egna texter av olika slag (t.ex. faktatexter, berättelser…)

Eleven ska utveckla sina förmågor genom att

tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med svenska 

Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur, olika samhällsfrågor och göra jämförelser med Sverige.


Bedömning: 

Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
Din förmåga att förstå innehållet i en text
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal
Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt sammanhang.
Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: