Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i HKK VT-18, år 1-6

Skapad 2018-01-24 12:25 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Den här terminen kommer eleverna att lära sig mer om sädesslag, laga enklare måltider, lära sig om pengar och pengars värde.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering

i Hem- och konsumentkunskap, år 1-6

VT-2018

 

 

 

Tidsperiod

Vårterminen 2018

Grundsärskola år 1-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag.
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider.
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

 

(Lgr-11)

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

Du ska…

 • Kunna läsa och följa olika slags recept.
 • Kunna planera och organisera en måltid från inköpsplanering till färdig måltid.
 • Känna till vad en god hygien i ett kök innebär.
 • Se till att hålla en god hygien i köket, både i skolköket och i hemmet.
 • Känna till några begrepp som används i köket och vid matlagning.
 • Känna till sambandet mellan mat och hälsa.
 • Känna till några begrepp som rör konsumenträtt och privatekonomi.
 • Kunna planera och tillaga en måltid utifrån olika förutsättningar.

 

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Baka och laga mat utifrån olika slags recept och förutsättningar (t ex religion, livsstil, situation eller allergi).
 • Planera en måltid genom att välja recept, skriva en inköpslista och sedan tillaga en måltid.
 • Träna begrepp genom att titta på filmer och diskutera.

(Se detaljerad planering)

  

 

Förmågorna – The Big 5

Analysförmågan tränas då vi diskuterar under processen, när vi lagar mat eller arbetar teoretiskt, vad vi gör samt när ni svarar på de tre frågorna: ”Vad har jag lärt mig idag?”, ”Hur fungerade samarbetet?” samt ”Vad kan jag göra bättre nästa gång?” i era böcker i slutet av varje lektion.

 

Kommunikation tränas när vi samtalar vid matlagning, vid genomgångar eller andra samtal.

 

Begreppsförmågan tränar ni när vi använder oss av olika tillagningsmetoder, läser recept, studerar konsumenträtt och privatekonomi.

 

Procedurförmågan tränas till exempel när ni övar på hantverkskunnandet i matlagning, bakning och rengöring.

 

Den metakognitiva förmågan tränas bland annat när ni svarar på de tre frågorna: ”Vad har jag lärt mig idag?”, ”Hur fungerade samarbetet?” samt ”Vad kan jag göra bättre nästa gång?” i era böcker i slutet av varje lektion.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma er formativt under terminens gång genom att föra resonemang med er under era lektioner. Jag bedömer ert hantverkskunnande, ert sätt att föra resonemang och ert sätt att utvärdera ert arbete.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem. Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 3-6

Hem- och konsumentkunskap

Du kan medverka i att tillaga enkla måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Du kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Du kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
I arbetet medverkar du i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Du kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Du kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Du kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
Du kan bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi.
Du kan föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi.
Du kan föra välutvecklade resonemng om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi.
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: