👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 2B kap. 6 och 7

Skapad 2018-01-24 12:48 i Östra Karups skola Båstad
Mål för Prima matematik 2b kapitel 6+7
Grundskola 2 Matematik
Du kommer genom att arbeta med Prima matematik få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter. Vi jobbar även med Ipad, stenciler och problemlösning. Vi pratar också mycket "matte" alltså hur vi tänker och kan tänka.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 6 och 7 i Prima matematik 2b.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Diagnos 6 och 7/prata "matte"

På väg
Kan
Jämföra och beskriva geometriska objekt
Positionssystemet och talen 0 till 1000
Addition och subtraktion talområdet 0 till 100
Avrunda tal och använda överslagsberäkning
Att fortsätta talföljder
Addition med uppställnig
Prata "matte"
Jag kan förklara på ett tydligt sätt hur jag tänker så att kompisarna förstår.