Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-01-24 12:52 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Teknik

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnetskretslopp 
 • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets olika faser
 • din förståelse för vattnets struktur och egenskaper.
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden och var vårt vatten finns
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på datorn.
 • din förmåga att förklara och beskriva salt och sötvatten
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi berättar och diskuterar om vatten. 

Vi kommer att prata om vattnetskretslopp. 
Vi kommer att se film om vatten och använda oss av olika medier.
Vi läser litteratur om vatten. 
Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar och experiment.
Vi skriver gemensamma och enskilda faktatexter.

Vi arbetar i par och i grupp samt redovisar muntligt. 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Tk SvA
Bedömning

nivå 1
nivå 2
nivå 3
NO
Förklara och beskriva vattnets kretslopp.
Du kan med stöd berätta om vattnetskretslopp.
Du kan förklara och beskriva om vattnetskretslopp på en godtagbar nivå.
Du kan förklara och beskriva om vattnetskretslopp på en mer än godtagbar nivå.
NO
Vattnets olika faser.
Du kan med stöd berätta om vattnets olika faser.
Du kan förklara och beskriva vattnets olika faser på en godtagbar nivå.
Du kan förklara och beskriva vattnets olika faser på en mer än godtagbar nivå.
NO
Kan använda begreppen: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Du kan med stöd använda några av begreppen.
Du kan förklara och beskriva begreppen på en godtagbar nivå.
Du kan förklara och beskriva begreppen på en mer än godtagbar nivå.
Sv/sva
Skriva en faktatext om vatten och dokumentera ditt arbete.
Du kan med stöd skriva en faktatext och dokumentera ditt arbete.
Du kan skriva en faktatext och dokumentera din text på en godtagbar nivå.
Du kan skriva en faktatext och dokumentera på en mer än godtagbar nivå.
sv/sva
Kan arbeta i par och grupp samt kan redovisa muntligt.
Du kan med stöd arbeta med andra och redovisa muntligt.
Du kan arbeta med andra och redovisa muntligt på en godtagbar nivå.
Du kan arbeta med andra och redovisa muntligt på en mer än godtagbar nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: