Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion planering år 4

Skapad 2018-01-24 13:16 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Matematik
När du är klar med detta arbetsområde ska du känna dig säkrare på addition och subtraktion samt hur man väljer olika strategier för att räkna.

Innehåll

Tidsperiod: v 5-6

Så här kommer vi att arbeta: Vi kommer att arbeta utifrån planeringen. Vi avslutar med en diagnos. Tempot kommer att vara ganska högt denna gång så det gäller att ta igen om man missat en lektion eller inte jobbat på som vanligt. 

Vi kommer även att läsa ur en mattebok där de arbetar med EPA-modellen (enskilt-par-alla) med problemlösning.

 

V 5.

 1. Räkna sid 36-41 Var det lätt eller svårt?    👍      👎

 2. Be Anna rätta.

 3. Arbeta med blått (sid 48-51) eller rött spår (sid 55-62)

 4. Be Anna rätta

 

V 6.

 1. Räkna sid 42-46 Var det lätt eller svårt?    👍      👎

 2. Be Anna rätta.

 3. Gör diagnosen sid 47

 4. Arbeta med blått (sid 48-54) eller rött spår (sid 55-62) eller

utmaningen (sid 64-65)

 

 1. Be Anna rätta

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: