Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experimentveckor år 5 VT-18

Skapad 2018-01-24 13:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Fysik Biologi Kemi Teknik
Nu är det dags att experimentera lite. Ni ska i grupp planera, genomföra och utvärdera ett experiment/undersökning och visa upp för klassen.

Innehåll

Experimentdax. V. 5-8

Redovisning: V 8

 

Du ska planera, genomföra och utvärdera ett experiment. (E= Enskilt) (G= Grupparbete)

Labbrapporten finns på Classroom

 1. Välj ett experiment. Enas i gruppen om ett experiment och meddela Anna vilket ni valt. (G)

 2. Dra ut experimentet från Internet eller kopiera från pärmen så att ni har det på papper. (G)

 3. Skriv i din labbrapport (punkt 1-4). (E)

 4. Ta fram material (G)

 5. Genomför experimentet flera gånger så att ni känner er säkra på det samt att resultatet blir mer tillförlitligt. (Glöm inte att städa mellan gångerna samt tänk på att säkerhet och material är med i bedömningarna) (G)

 6. Skriv labbrapport (punkt 5-7) (E)

 7. Planera vilka som ska göra vad under redovisningen/ ÖVA. (G)

 8. Meddela Anna när ni är klara och kan genomföra redovisningen. (G)

 9. Skriv klart labbrapporten efter redovisningen. (punkt 8)

 

TÄNK PÅ!!

 • Att använda utrustningen på ett säkert sätt

 • Håll ordning på era saker.

 • Att planera väl

 • Att skriva utförligt i labbrapporten

 • Jämför resultaten mellan de olika gångerna och skriv vad du tänker om det.

 • Rita/ta bild och lägg in i labbrapporten.

 • Alla i gruppen ska vara delaktiga.

 

Bedömning:

 • Inlämnad labbrapport med bilder (1 per person).

 • Muntlig redovisning.

 • Arbete i grupp under lektionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: