Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering VT - 2018

Skapad 2018-01-24 13:33 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Musik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med följande moment

Innehåll

MUSICERANDE

Vi spelar på Boomwhackers och lär oss grunderna på piano

Vi sjunger sånger på olika språk, vi provar att sjunga i stämmor och kanon.

Dramatisering med ljus- och ljudeffekter

En tecknad serie kommer ligga till grund för våran dramatisering. Först går vi igenom seriens bilder och text tillsammans. Sedan diskuterar vi hur den ska utföras som dramatisering med ljus- och ljudeffekter, pantomim osv. 

Instrumentkunskap med lyssnande

Vi lyssnar och går igenom Prokofievs berömda musiksaga "Peter och vargen" Vi lär oss om olika musikinstrument och diskuterar musikens möjligheter att föreställa saker och ting, personer osv.  

Blockflöjtskola åk 3

Vi fortsätter att lära oss mer om blockflöjt. Under våren kommer du kunna låna din blockflöjt i en vecka för att öva hemma. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11 åk 3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
Deltar till viss del i enkla former av spel tillsammans med andra.
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm (flyt och timing).
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm.
SJUNGA
Deltar till viss del i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar sig med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar sig efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar sig efter takt/rytm och situation.
MUSIKSKAPANDE
Skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. imitation, improvisation och skapande med text, bild, ljud, rytmer och rörelse).
 • Mu
Skapar med stöd i olika former.
Skapar i olika former.
Skapar i olika former. Prövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idéer som leder till en fungerande form.
Förmedlar till viss del ett budskap (t.ex. känslor, genom spel, sång, bild, drama eller dans).
Förmedlar med stöd ett budskap (t.ex känslor, genom spel, sång, bild, drama eller dans). Kan med stöd utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse).
Förmedlar ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans). Prövar egna idéer. Kan på ett enkelt sätt sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse).
Förmedlar ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans). Prövar och omprövar egna idéer. Kan sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. att kombinera bild, ljud, text och rörelse).
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. Beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik, instrument och musikstilar kan påverka människor.
 • Mu
Deltar till viss del i samtal kring musikupplevelser. Beskriver med stöd på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt vad man upplever och gör enkla jämförelser.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt vad man upplever. Gör enkla kopplingar och jämförelser mellan olika situationer, instrument eller musikstilar.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musik påverkar människor i olika situationer. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan olika situationer, instrument eller musikstilar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: