Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-01-24 13:42 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Språkutveckling

Innehåll

Mål

 • Att barnen skall utveckla sin språkliga medvetenhet, vilket senare ligger till grund för läs och skrivinlärningen.
 • Att ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt talspråk.
 • Att lära barnen leka med ord och öka deras ord och begreppsförråd.

 

Kartläggning av barngruppen

Vi har många barn i gruppen som visar ett stort intresse för skriftspråk och språklekar, vi ser en möjlighet med att fånga upp nyfikenheten och intresset i vardagssituationer, planerade aktiviteter och med utmanande material.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Vi delar barnen i två grupper innan lunch för att läsa tillsammans.
 • Vi lägger stor vikt vid att lyssna och förstå det barnen vill förmedla och tillsammans skapa en meningsfull dialog.
 • Vi arbetar under perioder mer intensivt med olika språkområde, vi fyller då vår språk och mattehylla med material som utmanar i detta.
 • Vi använder vardagssituationer för att tillsammans reflektera över ord, begrepp och språkval.

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: