Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 ht 2017

Skapad 2018-01-24 14:00 i Oxledsskolan Partille
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good stuff.
Grundskola 4 Engelska
Engelska planering för åk 4 ht 2017

Innehåll

Good stuff

Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Good stuff. Textböckerna är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex.om dig själv och dina intressen på engelska.

Undervisningens innehåll

Läsa enkla texter från Good Stuff, men även från andra böcker.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar muntligt och skriftligt enskilt, i par och smågrupper.

Vi tränar uttal och intonation i talkör. Vi dramatiserar dialoger.

Varje vecka har du också ett arbete att göra hemma. Med hjälp av läxan utökar du ditt ordförråd och blir mer säker på ditt uttal och din förståelse.

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och dialoger)
- förstå innehållet i en text
- skriva meningar
- samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).

- förstå hur språket är uppbyggt och några grammatiska regler ( ex a/an, verbet be, personliga pronomen)

Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och även med hjälp av diagnosmaterialet som Good Stuff har. I denna diagnos visar du att du:

- kan skriva korrekta engelska meningar.

- har ett ordförråd som är adekvat för åldern.

- kan använda personliga pronomen riktigt (I, you, he, she, it, we, you , they)

- förstår enkelt talad engelska

- vet hur man böjer verbet be

- förstår enkel engelska i skrift.

- kan uttrycka vad klockan är (hel/halv) och fråga vad klockan är?

- vet när man använder a/an

- kan översätta svenska till engelska och tvärtom

- vet hur man böjer verbet have.

- kan uttrycka dig på ett enkelt sätt skriftligt ( Haunted house/letter to Santa/ Pets)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: