Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi-Sverige

Skapad 2018-01-24 14:07 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Geografi
Vi ska bekanta oss med vårt land Sverige. Vi kommer lära oss om: - Vilka landskap som finns i Sverige - Hur det ser ut i Sverige - Några av Sveriges städer - Hav, sjöar, skog och älvar - Väder och klimat - Naturtillgångar t.ex vad vi odlar i Sverige

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, lektioner, förhör och inlämningsuppgifter.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet under v. 37-51

 

Språkmål:
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om och resonera kring hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

Begreppslista:

Sverige

Landskap

Växtlighet

Djurliv

Karta

Naturen

Människan

Berg

Fjäll

Skog

Hav

Sjöar

Naturtillgångar

Klimat

Väder

Norden

Grannländer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi-Sverige

Sverige

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Namngeografi
Du känner till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige. Du känner till stora sjöar och hav.
Du kan namn på 4 landskap, du kan sätta ut 2 av de på kartan,det största berget, de 3 största städerna, största havet, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn på 8 landskap, du kan placera ut 5 landskap på kartan,det största berget, 6 städer, 2 hav och 5 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Du kan namn på minst 14 landskap, du kan placera ut 10 av de på kartan, det största berget, 10 städer, 4 hav, och 10 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Kartkunskap
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och 5 symboler. Du förstår väderstrecken.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du kan förklara för en kamrat hur det fungerar. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och 9 symboler. Du förstår väderstrecken och känner till 3 olika landskapstyper i Sverige.
Du kan använda kartbokens rutsystem och register. Du ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Du kan förklara för en kamrat hur de fungerar. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och 13 olika symboler. Du förstår väderstrecken och kan namnge 4 olika landskapstyper i Sverige. Du kan berätta vad som kännetecknar dessa landskapstyper.
Geografiska begrepp
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, län, kommun, landsting, tätort och stad. Du skall även känna till begrepp som inlandsisen, jättekast och rullstensås. Du ska känna till tematisk skillnaden topografisk karta.
Du kan förklara 3-4 av de geografiska begreppen.
Du kan förklara 5-6 de geografiska begreppen
Du kan förklara ytterligare geografiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: