Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planerning Somaliska VT 17/18 v2-v10

Skapad 2018-01-24 14:07 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under de kommande veckorna, v2-12 ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och skriva olika texter med re tydligt innehåll och god språklig variation. genom att eleverna arbetar med läsförståelse, textinnehållet, och högläsning, samt skrift så att de kan skriva gemensamma texter eller en individuell text med egna ord.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

    1- läsa olika texter av böcker ,tidningar och digitala medier

    2- Träna med högläsning.

    3- Arbeta med läsförståelse texter.

    4- Skriva om texter.

    5- Lära sig urskilja texternas budskap. 

    

     

 

Undervisning och arbetsmetoder

     1- Läsa texter med högläsning.

     2- Frågor kring texternas innehåll för att öka läsförståelse.

     3- Arbeta i grupp med läsförståelse övningar.

     4- Läsa olika texter

     5- skiva enkla  berättelser

    6- skriva på digitala medier och dela med andra

 

 

  

    

 

   

    

Eleven har uppnått målen när...

   Eleven kan visa:

   1- Läsa texter och förstå innehållet.

   2- Svara på frågor kring texten.

   3- Skriva sammanfattning om texten.

   4- Att kunna läsriktning.

 

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: