Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9: Drei Länder

Skapad 2018-01-24 14:18 i Eriksbergsskolan Uppsala
En fördjupning inom ett valt realia-område i Tyskland, Österrike eller Schweiz fokus på t ex geografi, kultur, traditioner, religion, mat, musik, politik, historia, sport. Ni samlar information och förbereder en skriftlig inlämningsuppgift. Era arbeten utmynnar så småningom i ett fakta-kompendium som ligger till grund för ett skriftligt realia-prov.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
De närmaste veckorna kommer vi att fokusera på realia i Tyskland, Österrike och Schweiz. Ett lands realia kan handla om dess geografi, historia, samhälle, kultur etc.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Att söka och välja texter från olika medier. Det finns en bredd i utbudet av information som tillgodoser de flesta intressen. Därför behöver eleverna i undervisningen i moderna språk arbeta med texter och talat språk från olika medier.

Beskrivning av arbetsområdet:

Ditt arbete kan innehålla ämnen som t ex mat, traditioner, politik, kända personer, musik, sport. Samtliga elever bidrar med olika delar som presenteras skriftligt. Efter inlämning till mig och korrekturläsning sätter jag ihop ett kompendium. Jag kopierar upp kompendiet och delar ut till eleverna samt publicerar det här. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt realia-prov.

Vi arbetar inom det här arbetsområdet mot kunskapskraven:


Välja och använda material

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans (E) / på ett relevant sätt (C) på ett relevant och effektivt sätt (A) använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Kommentera

Eleven kommenterar i enkel form (E) / relativt enkel form (C) / översiktligt (A) några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan välja texter, talat språk och annat material på tyska för att använda det i ditt arbete.
 • hur du motiverar och redogör för dina källor.
 • hur väl du utnyttjar och disponerar tiden.
 • vid grupparbete bedöms din interaktion och effektiviteten vid fördelningen av arbetsuppgifter.

 

Skriftligt

 • hur väl du kan formulera dig och göra dig förstådd. 
 • hur väl du kan lösa de eventuella problem som kan uppstå för att underlätta förståelsen.
 • Dina fakta-kunskaper om Tyskland, Österrike och Schweiz bedöms vid realia-provet.Planering v.3-5

 

Vecka 3

Måndag: Indelning i grupper och val av ämnesinriktning

Tisdag: arbete vid datorerna, research och faktainsamling

Fredag: arbete vid datorerna, research och faktainsamling

 

Vecka 4

Måndag: arbete vid datorerna, research och faktainsamling

Tisdag: arbete vid datorerna, research och faktainsamling

Fredag: deadline för inlämning av skriftlig presentation

 

Vecka 5

Måndag: jag delar ut ett kompendium för inläsning samt publicerar dokumentet i unikum.

Tisdag: fakta-studier under lektion

Fredag: Realia-prov baserat på kompendiet (faktahäftet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Drei Länder

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Välja texter och material till arbetet
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Muntlig/skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: