👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-01-24 14:27 i Hamburgsundskolan Tanum
Ett arbete om olika energikällor samt vad man själv kan göra för att spara energi.
Grundskola 4 – 6 Teknik Biologi Kemi Fysik
Vi skall arbeta med olika energikällor och söka fakta om dessa. Vi kommer att se på filmer, samtala kring frågeställningar samt se vad vi kan göra för att spara energi.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Konkreta mål med denna undervisning är att

- Söka väsentlig fakta kring en energikälla.
- Förstå hur energikällor påverkar miljön.
- Förstå vilka fördelar/nackdelar de olika energikällorna har.
- Ta reda på hur energikällor producerar el.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du skall visa vad du har lärt dig genom att

- göra en keynote där du presenterar "din" energikälla.
- muntligt berätta för en grupp om "din" energikälla.
- du skall kunna presentera på vilka sätt du själv kan spara energi.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta område i tre veckor.

Undervisningen kommer att innehålla teoretiska lektioner, filmvisningar och faktasökning. Du kommer att arbeta med en specifik energikälla . Du skall söka fakta om denna energikälla och sedan göra en keynote som du skall presentera för dina klasskompisar. Du skall även få jobba med olika sätt som du själv kan spara energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6