Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA SOM MODERSMÅL : 7-9

Skapad 2018-01-24 15:02 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F – 9 Modersmål
Bienvenid@s a la asignatura de español como lengua materna, En este curso vamos a aprender de manera práctica y divertida el uso del español. Además te ayudará a mejorar y enriquecer tu conocimiento acerca del idioma y el mundo del español.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:

 • prata om dig själv och din familj
 • prata om nummer, färger, veckodagar, väder
 • säga något om det spansktalande land som du eller någon av dina föräldrar kommer ifrån
 • alfabetet
 • använda språket under lektionen
 • skriva något enkelt på spanska
 • förstå enkla berättelser och sagor som läses högt

 

Arbetsformer och material

Arbetsformer:

 • Kommunikativa övningar
 • Individuellt arbete
 • Individuell och gemensam läsning
 • Individuell och gemansam skrivning
 • Lek och sång

Material:

 • litterära verk
 • autentiskt material i form av tidningar
 • arbetsblad/stencil
 • spel
 • film

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att på spanska:
Tala
Läsa
Skriva
Förstå

Bedömningen kommer jag göra kontinuerligt under lektionerna genom våra övningar och samtal samt genomgångar av läxorna. Jag kommer även att i samtal med föräldrar fråga om din utveckling i spanskan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Färdighet 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
i

Färdighet 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: