Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagornas värld, våren i år 3

Skapad 2018-01-24 15:13 i V Bodarna skola Alingsås
Vi arbetar med sagor som en uppföljning och en påbyggnad av det arbete vi genomförde för två år sedan när klassen gick i år 1.
Grundskola 3 Svenska Bild
Våren i år 1 arbetade vi för första gången med temat "Sagans värld" i svenskan. Nu, våren i år 3, ska vi återigen arbeta med sagor och syftet är att repetera det vi lärt oss tidigare, träna på att skapa egna sagor samt få syn på vår utveckling de senaste två åren. Vi kommer också att samarbeta med förskoleklassen och där kommer vi i år tre att få möjlighet att dela med oss av vår kunskap till dem.

Innehåll

Det här ska du få lära dig

 • Hur en saga är uppbyggd; sagans struktur samt vanligt förekommande miljöer, personer/väsen och andra typiska kännetecken för sagor.
 • Om några kända sagor och vem som skrivit/tecknat ned dem. Sagan ur ett historiskt perspektiv.
 • Du kommer att få träna på att läsa sagor för andra.
 • Skriva egna sagor med hjälp av strukturen "Först - Sen - Sist" som innehåller flertalet typiska kännetecken som brukar finnas i sagor.

Bilden visar de ord, personer och platser som vi hade fokus på under arbetet med att skriva egna sagor i år 1.

Så här ser vår nya sammanställning om vad olika delar av en saga kan innehålla. Utifrån denna och vår förra sammanställning ska du få skapa en egen saga som självklart kan innehålla kännetecken för sagor som inte finns med bland det vi skrivit ner tillsammans.

Så här ska vi arbeta

 • du kommer att få skriva din egen saga med stöd av de typiska kännetecken som vi skrivit ner tillsammans. Innan du skriver din saga kommer du få i uppgift att läsa din egen respons på den sagan som du skrev i ettan. När du skriver din saga ska du aktivt tänka på att utveckla de saker du själv lyfte fram om din saga du skrev i ettan. Sagan ska skrivas för hand.
 • du kommer att få skapa en passande bild till din saga.
 • när du skrivit klart din saga kommer du att få bedöma din saga utifrån de kännetecken/ord/strukturer som vi tillsammans skrivit ner i början av temat. Du kommer få givna punkter av mig att utgå ifrån.
 • vi kommer under temats gång att samarbeta med förskoleklassen vid några tillfällen; berätta vad som är typiskt för sagor, läsa sagor högt, skriva saga tillsammans med barnen i förskoleklassen
 • Göra sagor I-movie
 • Arbeta i expertgrupperna om olika författare/sagor

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva en saga utifrån följande punkter:

 • du skriver en saga med en tydlig början, mitt och slut
 • sagan du skriver innehåller typiska drag som till exempel "Det var en gång", 3 saker, 7 saker, sagofigurer som till exempel drakar, prinsessor eller grodor, typiska miljöer för sagor (skog, slott m.m), "Så levde de lyckliga i alla sina dagar".
  När du skriver kommer du att ha tillgång till en checklista som hjälper dig att få med alla delar.

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva läsligt samt att dela in din text i meningar med stor bokstav och punkt och att använda frågetecken.

Jag kommer att bedöma din förmåga att ge ett enkelt omdöme om din egen text utifrån några givna punkter samt din förmåga att se hur du skulle kunna utveckla din text.

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa en saga högt för barnen i förskoleklassen.

Uppgifter

 • Uppgift till expertgruppen om författare/personer som skrivit sagor/tecknat ner folksagor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: