Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och skriva faktatext

Skapad 2018-01-24 15:36 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska Bild
Du kommer att få planera och skriva olika faktatexter.

Innehåll

Du ska kunna:

 • använda stödord för att planera en text
 • skriva en faktatext med hjälp av stödord
 • dela in din text i meningar med hjälp av stor bokstav och skiljetecken
 • rita en bild som kompletterar din text
 • ge enkla omdömen om en kamrats text

Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter och titta på typiska drag för textsorten
 • göra en gemensam planering med stödord
 • gemensamt skriva en faktatext

Du kommer att:

 • planera en egen faktatext
 • skriva en egen faktatext med hjälp av dina stödord 
 • få och ge enkla omdömen om din och andras texter med hjälp av "two stars and a wish"
 • förbättra din text efter att ha fått omdömen från kamrater
 • rita bild till din faktatext

Bedömning sker genom:

 • din planering av texten
 • din egna faktatext
 • observationer av när du ger omdömen om andras texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: