👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig upptäckt VT-18

Skapad 2018-01-24 16:13 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Naturvetenskapliga upptäckter: Ge exempel, beskriva, förklara, visa på samband, generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Innehåll

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

Självbedömning

Filmer

Texter - skriva och söka information

 

Bedömning

Sker genom en inlämning i slutet av arbetsområdet. se uppgift

 

Uppgift

Beskriv och förklara vad den naturvetenskapliga upptäckten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor. I din förklaring ska både möjligheter och risker finnas med för varje upptäckt.

 

Du ska först skriva om följande tre naturvetenskapliga upptäckter:           

 • Penicillin (biologi)
 • Laser (fysik)
 • Plast (kemi)

 

Du väljer sedan tre egna från nedanstående tabell (en från varje ämne).

I din förklaring ska både möjligheter och risker finnas med för varje upptäckt.

 

 

Kemi

Fysik

Biologi

Ozonlagret

Röntgen

Preventivmedel

Konserveringsmedel

Kärnklyvning

Blodgrupper

Dynamit

Radioaktiv strålning

Insulin

Krut

Linser

Vaccination

Bensin

Friktion

IVF Konstgjord befruktning

Konstgödsel

Tröghet

Hygien

Batterier

Elektricitet

Artificiellt urval

Morfin

Mobiltelefoni

Bekämpningsmedel

 

 

Inlämning sker på UNIKUM

Inlämningen skall innehålla:

    • Namn och klass överst i dokumentet.
    • Tydliga rubriker för varje ny upptäckt.

 

Alla upptäckter skall finnas med i samma dokument.

Uppgifter

 • Naturvetenskapliga upptäckter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Fysik, Kemi, Biologi år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
BIOLOGI
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
FYSIK
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
KEMI
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.