Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 7

Skapad 2018-01-24 16:30 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Värby och Hattstugans förskolors planeringsmall 2018.

Innehåll

 

Vecka: 7

 

Lektionsplanering Grupp: Vargen

 

Måndag:


Lektion 1:
Före Bornholms modellen: 

Äldre: Samling 8 tillfälle 4

Yngre: Samling 7 tillfälle 4

Lektion 2:
Påklädning i hallen

Avklädning i hallen

Lektion 3:
Värdegrundssaga - Tio kompisböcker - läs gör kortet som hör till.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdag:

 


Lektion 1:

Före Bornholms modellen: 

 

Äldre: Samling 8 tillfälle 5

Yngre: Samling 7 tillfälle 5

Lektion 2:
Matematik:

Äldre: ML mått ösa med vatten i olika behållare

Yngre: Stor - Liten - Mellan med olika material - 4 olika föremål från stor till liten

Lektion 3:
Påklädning och Avklädning

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:


Lektion 1:

Äldre: Samling 9 tillfälle 1

 

Yngre: Samling 8 tillfälle 1

Lektion 2:
Avklädning - påklädning i hallen

Lektion 3:
Värdegrund - Läs en saga - Tio små kompisböcker - gör korten 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: