Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språk - munmotorik

Skapad 2018-01-24 17:38 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi ska jobba med språk och munmotorik, det gör vi för att öka barnens förståelse och uttal i det svenska språket.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi upplever att flera barn i gruppen behöver arbeta med sin munmotorik och utveckla sitt ordförråd.

Vi vill arbeta med att hjälpa barnen att hitta ljuden i munnen för att få ett tydligare språk.

Vi vill ge barnen ett fungerande språk för att kunna kommunicera i lek och samspel med andra

Vi vill att barnen känner sig trygga i sitt språk så att deras självkänsla och identitet stärks

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vi vill att barnen som har svårigheter med språk och uttal ska få möjlighet att utveckla sitt språk och få bättre uttal. Detta för att ett fungerande språk är viktigt för barnets fortsatta utveckling och det sociala samspelet.

Vi vill att alla barn får ett rikare språk.

Att barnen kan kommunicera med andra på ett tydligare sätt

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi arbetar med sånger, ramsor, sagor och lekar, på ett lustfyllt sätt försöker vi fånga barnens intresse.

Vi gör olika blåsövningar med hjälp av t ex sugrör.

Vi läser sagor med munmotoriska rörelser, ramsor med ljudträning, sånger mm

Medvetna pedagoger som tydliggör uttalet

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: