Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Safari 2A År 2 HT 2017

Skapad 2018-01-24 18:33 i Gläntanskolan Helsingborg
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter med del 2A i Mattedirekt Safari. Tillsammans med kängurun Trixi och barnen Tim och Tanja fortsätter vi att upptäcka matematikens spännande värld. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår taluppfattning, arbeta med addition och subtraktion med ental, tiotal och hundratal. Vi kommer även att påbörja upptäcka multiplikation och division. Vi ser fram emot många härliga aha-upplevelser!

Innehåll

Arbetssätt - undervisningen

Efter muntliga genomgångar, ofta med konkret material, arbetar vi under höstterminen i 2:an med bok 2A. Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör de själva en diagnos där eleverna visar vad de lärt sig. Därefter får de antingen chans att öva mer på områden de inte förstått i Förstoringsglaset eller nya utmaningar i Kikaren.
En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångar och diskussioner.
Eleverna kommer också att arbeta praktiskt med att mäta tid, volym och längd i mindre grupper, samt jobba med problemlösning.

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: