Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema konsthistoria

Skapad 2018-01-24 19:29 i Björkåsskolan Grundskolor
Konsthistoria med fokus på europeisk konst från Renässansen fram till 1900-talet med nedslag i några konststilar och olika konstnärer och deras verk.
Grundskola 6 Bild
I detta temaområde kommer du få lära mer om några konstnärer samt konststilar som förekommit huvudsakligen i Europa och västvärlden. Från Renässansen fram till 1900-talet.

Innehåll

I detta temaområde kommer vi att göra en initial, enkel bildanalys av konstverk från olika konstnärer och tider. Alla elever blir sedan tilldelade en konstnär via lottning. Eleverna ska välja ett av konstnärens konstverk som de sedan ska måla av alternativt göra en parafras på. I anslutning till detta ska de forska om konststilen på det valda verket samt skriva en kortare faktatext om detta samt om konstnären.

Temat avslutas med redovisning och ett prov i konsthistoria.

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda olika tekniker och material i ditt skapande, hur du driver ditt bildarbete framåt, din redovisning samt dina kunskaper om konsthistoria som du visar vid provtillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris för bedömning av tema konsthistoria. (Heja)

på väg
E
C
A
Tekniker, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Redovisning
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: