Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallo Berlin!, åk 7 vt 2108

Skapad 2018-01-24 21:24 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Komplettering matris
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Foto Jürgen Matern https://commons.wikimedia.org/wiki/User:JürgenMatern

Innehåll

 Hallo Berlin!

I detta arbetsområde kommer vi att:

* läsa texter om Berlin; i textboken och på Wikipedia.de

* öva på fasta fraser i dialoger där man beställer snabbmat

* skriva ett vykort från Berlin utifrån fasta fraser, berätta om något man gjort eller sett i Berlin

* jobba med att förbättra texten

* se filmen "Goodbye Lenin!", öva på hörförståelse

* samtala om filmen, både om vardagsliv och likheter och skillnader, men även ur ett historiskt perspektiv

 

Tider och deadlines:

Vi kommer att jobba med arbetsområdet v . 12 – 17. 

 

 

Matriser

M2
Berlin

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse, förstå dialoger
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Dialog, beställa mat, samtal kring film
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva text, ett vykort från Berlin
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen ... samt grammatiska strukturer.
Bearbetning av text
För att förtydliga och variera din kommunikationkan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
... reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Reflektera över likheter och skillnader i vardagsliv
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: