Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse med boll

Skapad 2018-01-24 21:39 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under terminen ska vi tillsammans med dina klasskamrater träna upp din förmåga att hantera en boll i olika aktiviteter. I bollspel lär du dig komplexa rörelser såsom springa, kasta, fånga, studsa, skjuta och hoppa. Du tränar även ditt sociala samspel med andra elever. Din samarbetsförmåga kommer att prövas samt din sida av att visa respekt för lagkamrater och klasskamrater.

Innehåll

Syfte

Du ska få träna din motoriska förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollekar och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med olika sorters bollar i olika övningar och spel. Det kommer att ske både individuellt, i par och i grupp. Eleverna kommer att få prova på en rad olika bollsporter där både fötter och händer används. 

 • teoretiska genomgångar av till exempel regler, tekniker och spelformer
 • praktiska övningar som teknikbanor och spel

Vi kommer tre fredagar v. 6, 7, 9 att vara med i ett basketprojekt från Skånes basketbollförbund,  Hemmaplan.

Vidare ska vi vara med i tävlingen Beachhandboll som spelas på Friabad v. 22.

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 • utveckla din kroppskontroll i samband med bollar av olika slag
 • utveckla din förmåga att hantera bollar genom studs, passningar och mottag.
 • utveckla din förmåga att kunna röra dig med boll. Att förflytta dig på planen med och utan boll för att var delaktig i lagspelet och föra spelet framåt.
 • kunna samarbeta i olika grupper med olika personer.

Vad bedöms 

- din förmåga att anpassa dina rörelser i de olika lekarna och bollsporterna

- din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

- din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen

- din förståelse och tillämpning  för regler i de olika aktiviteterna och spelen

Hur går bedömningen till 

Bedömningen sker genom observationer,  fortlöpande under lektionerna. Bedömning kommer att ske utifrån matrisen. Eleverna kommer också att ges möjlighet att bedöma sig själva.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Rörelse med boll

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bollkontroll individuellt
studsa boll, passa och ta emot bollar med händer, fötter eller klubba samt förflytta sig med boll (t.ex runt en bana) .
Kan till viss del utföra enkla tekniska övningar med boll.
Kan utföra tekniska övningar med boll på ett kontrollerat sätt och med viss fart i rörelserna.
Kan på ett effektivt sätt utföra tekniska övningar med boll. Kan förflytta sig med boll i hög hastighet och på ett väl kontrollerat sätt.
Bolkontroll i lagspel
Att förflytta sig på planen med och utan boll. Att kunna passa lagkompisar på ett effektivt sätt och vara delaktig i spelet.
Deltar till viss del i spelet. Visar osäkerhet kring hur man ska förflytta sig på planen och spela bollen till lagkompisarna.
Deltar aktivt i spelet. Försöker förflytta sig på planen för att vara spelbar och försöker spela bollen inom laget för att föra spelet framåt.
Deltar i spelet med hög intensitet. Har en god föståelse för hur man effektivt bör förflytta sig på planen med och utan boll. Använder alla spelare i laget på ett bra sätt för att föra spelet framåt.
Samarbete
Kan till viss del samarbeta med olika personer i övningar och spel.
Kan samarbeta med olika personer i övningar och spel. Visar medspelare och motspelare hensyn och respekt.
Kan samarbeta med alla och gör detta på ett mycket bra sätt genom att uppmuntra och berömma. Sprider gledje i sitt lag och visar alla hensyn och respekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: