Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING, TID OCH PENGAR

Skapad 2018-01-24 21:51 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 6 Matematik Matematik
Under våren kommer vi arbeta med pengar, tid och taluppfattning i olika vardagssituationer.

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Taluppfattning och tals användning

Du ska kunna

 • använda naturliga tal, hur de storleksordnas, jämförs och delas upp samt kunna ange antal och ordning,
 • hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler. 
 • metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning, skriftliga metoder och digital teknik,
 • rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

 

Tid och pengar

Du ska kunna 

 • enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra, 
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
 • Mäta och uttrycka tid med till exempel en klocka
 • Pengars namn och värde i relation till varandra.

 

Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.

 

Mål och bedömning

Taluppfattning och tals användning samt Tid och pengar

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • lösa problem,
 • använda matteord, begrepp och symboler,
 • använda metoder,
 • reflektera över rimlighet.

 

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner
 • uppgifter
 • praktiskt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: